Jak poprawić jakość gleby w ogrodzie?

Jakość gleby w wielu miejscach w Polsce jest dość niska, przez co trudno uprawiać na niej warzywa, bądź sadzić wymagające kwiaty. Zbyt lekka lub ciężka ziemia o nieodpowiednim pH nie sprzyja wzrostowi roślin, a także naraża je na częste choroby. Czy możliwe jest poprawienie jakości gleby w ogrodzie?

Kilka sposobów na poprawę jakości gleby

Piaszczyste i zbyt lekkie podłoże nożna poprawić, gdy wiosną doda się do niego kompostu i obornika jesienią. Ilość kompostu na metr kwadratowy powinna wynosić około 4 kg, natomiast obornika – 3-6 kg. Ciężką i gliniastą glebę polepszy się za to, gdy wymiesza się ją z piaskiem i kompostem. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, jej pH podniesie się za pomocą wapnowania. Zbyt wysokie pH obniży się, mieszając ziemię w ogrodzie z torfem. Aby poprawić jakość gleby, powinno się również pamiętać o uprawianiu różnych gatunków roślin. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie odpowiednich składników wspomagających odpowiednich do sezonu, takim rozwiązaniem jest przykładowo nawóz jesienny uniwersalny. Na nieuprawianej części ogrodu warto od czasu do czasu wysiać łubin, który wiąże azot z powietrza i naturalnie nawozi glebę.