Jak poprawić jakość gleby w ogrodzie?

Jakość gleby w wielu miejscach w Polsce jest dość niska, przez co trudno uprawiać na niej warzywa, bądź sadzić wymagające kwiaty. Zbyt lekka lub ciężka ziemia o nieodpowiednim pH nie sprzyja wzrostowi roślin, a także naraża je na częste choroby. Czy możliwe jest poprawienie jakości gleby w ogrodzie?

Kilka sposobów na poprawę jakości gleby

Piaszczyste i zbyt lekkie podłoże nożna poprawić, gdy wiosną doda się do niego kompostu i obornika jesienią. Ilość kompostu na metr kwadratowy powinna wynosić około 4 kg, natomiast obornika – 3-6 kg. Ciężką i gliniastą glebę polepszy się za to, gdy wymiesza się ją z piaskiem i kompostem. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, jej pH podniesie się za pomocą wapnowania. Zbyt wysokie pH obniży się, mieszając ziemię w ogrodzie z torfem. Aby poprawić jakość gleby, powinno się również pamiętać o uprawianiu różnych gatunków roślin. Na nieuprawianej części ogrodu warto od czasu do czasu wysiać łubin, który wiąże azot z powietrza i naturalnie nawozi glebę.